Pečeť kvality Tisk Email
Pátek, 09 Červenec 2010 12:09

pecet kvalityPečeť kvality je ochranná známka, informující zákazníka čerpací stanice o tom, že natankuje kvalitní pohonné hmoty. Jejich kvalita je pravidelně kontrolována nezávislou celosvětově uznávanou společností SGS a jsou dlouhodobě ve shodě s platnými evropskými normami. Každá čerpací stanice, která je zapojena do Programu Pečeť kvality, má známku pouze propůjčenou, takže jí může být v případě zhoršení kvality prodávaných pohonných hmot odebrána. Pravidelná kontrola zajišťuje, že motorista může bez obav tankovat u čerpacích stanic označených Pečetí kvality. Pokud by přeci jen došlo k jakýmkoliv problémům, může si být motorista jistý, že jeho reklamace bude profesionálně vyřízena.

Autorem a garantem programu je společnost SGS Czech Republic, s.r.o., zabývající se zejména inspekčními a certifikačními aktivitami. V současné době společnost SGS působí ve více než 140 zemích světa, provozuje přes 1.000 poboček a 350 laboratoří, v nichž pracuje téměř 60 tisíc zaměstnanců. Společnost SGS působila v českých zemích již od dvacátých let minulého století do roku 1948. Od svého znovuzaložení v roce 1990 prošla dynamickým rozvojem a získala řadu významných zákazníků. V roce 2009 se členem skupiny stal Ústav paliv a maziv, a.s., renomovaná společnost zabývající se především testováním paliv, maziv, provozních kapalin pro dopravní prostředky a prováděním funkčních zkoušek spalovacích motorů.

Než majitel čerpací stanice dostane svolení umístit znak Pečetě na výdejní stojany, musí absolvovat celou řadu kontrol a testů. Ty mají za cíl prověřit, jestli jsou splněny všechny podmínky pro prodej kvalitních pohonných hmot, zda existuje reklamační řád, o který se zákazník v případě problémů může bez obav „opřít,“ a zda-li je provozovatel dostatečně pojištěn pro případ způsobení škody svým zákazníkům a pohonné hmoty skutečně splňují příslušné evropské normy.

Po získání Pečeti kvality jsou pak testy zaměřeny především na to, aby prodávané pohonné hmoty skutečně dlouhodobě splňovaly příslušné evropské normy. Vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot samozřejmě musí držitel Pečeti dodržet po celou dobu jeho účasti v Programu. Pohonné hmoty jsou průběžně testovány. Motorista tak má jistotu, že v žádném případě nedochází k pozvolnému zhoršování jejich kvality.
Pokud by se stalo, že držitel Pečeti přestane plnit podmínky pro její udělení, je mu jeho členství v Programu pozastaveno. Majitel čerpací stanice má na základě smlouvy povinnost informovat o tom své zákazníky prohlášením přímo na čerpací stanici. A pokud by bylo zjištěno, že kvalita pohonných hmot neodpovídá příslušným normám, je čerpací stanici právo používat symbol Pečeť kvality okamžitě odebráno.

Pohonné hmoty musí být v souladu s příslušnými evropskými normami. Při vyhodnocování celkové statistiky platí pravidlo „98+2“. To znamená, že je možné, aby byla u dvou vzorků ze sta zjištěna drobná odchylka v kvalitě, pokud neprodleně dojde k jejímu odstranění.
Pokud tomu tak není, oprávnění používat symbol Pečeť kvality může být v souladu s podmínkami Programu pozastaveno nebo i odebráno. A právě díky tomu má motorista jistotu, že tankování na čerpacích stanicích s Pečetí znamená kupovat zaručeně kvalitní paliva.

  

Mapa čerpacích stanic majících známku Pečeť kvality.

Mapa čerpacích stanic-Pečeť kvality

 Pokud by vás zajímaly podmínky pro udělení Pečetě kvality, najdete je zde.

 

pečeť kvality - nové logo

pečeť kvality - staré logo

Nové logo Programu Pečeť kvality 
 Staré logo Programu Pečeť kvality

 

Zdroj: www.dobrapumpa.cz 

 
 

gototop