Ventilové rozvody - základní rozdělení Tisk Email
Neděle, 27 Únor 2011 21:15

ventilové rozvodyVentilový rozvod je mechanické zařízení řídící výměnu obsahu válců. To znamená, že ovládá otvírání a zavírání ventilů včetně jejich načasování. Naše pozornost bude věnována motorům čtyřdobým, protože dvoudobé až na výjimky ventily nepoužívají.

 

Rozvod je poháněn z klikové hřídele pomocí řemene, řetězem nebo ozubenými koly. Hnanou částí je vačková hřídel, která řídí otevírání a zavírání sacích a výfukových ventilů a to buď přímo nebo nepřímo přes vahadla, tyčky nebo zdvihátka. Z principu čtyřdobých motorů vychází, že na čtyři takty (čtyři otáčky klikové hřídele) připadají dvě otáčky vačky.


Dle konstrukce rozdělujeme ventilové rozvody na SV, OHV a OHC (DOHC).

SV – Side Valves

Uspořádání s postraními ventily umístěnými v bloku motoru. Jsou poháněny zespodu vačkovou hřídelí. V automobilovém průmyslu se přestaly používat pro nevyhovující tvar spalovacího prostoru. Další nevýhodou je nemožnost korekce kompresního poměru. Na druhou stranu pro tento rozvod hovoří levná výroba a nízká hmotnost. Mezi přínosy také patří to, že se při poruše rozvodu nepotkají ventily s pístem.

SV ventilový rozvod SV ventilový rozvod - dvouvačka

OHV – Over Head Valves

Jedná se o konstrukci, u které jsou ventily v hlavě válců a vačková hřídel v bloku motoru. Mechanický přenos mezi vačkou a ventilem je proveden pomocí zdvihátka, zdvihací tyčky a vahadla. Mechanismus je díky velkému počtu dílů méně tuhý. S počtem dílů souvisí i další nevýhoda, protože ty zvyšují hmotnost pohyblivých částí, které pružina vrací zpět.


Díky tomu, že je vačková hřídel poblíž hřídele klikové, její pohon je jednodušší v provedení většinou ozubením nebo řetězem. OHV rozvod se nehodí pro vysokootáčkové motory, což také přispělo k tomu, že se u dnešních automobilů většinou nevyskytuje.

 

OHV ventilový rozvod OHV dvouvačkové uspořádání OHV rozvod - animace

OHC – Over Head Camshaft

Někdy označováno také jako SOHC (Single OHC). Vačková hřídel i ventily jsou umístěny v hlavě motoru.


Vačková hřídel je stejně jako u ostatních konstrukcí poháněna z klikové hřídele s tím, že je potřeba pohon přenést k hlavě. To bývá řešeno ozubeným řemenem, řetězem nebo ojediněle ozubeným převodem. U všech těchto typů je splněna podmínka, že musí být přesně definována poloha vačky vůči klikové hřídeli, aby bylo zajištěno správné časování. Pokud to umožní uspořádání, je použito jen vhodné zdvihátko přímo na vačku, což zaručí tuhost, nízkou hmotnost mechanismu a tedy i menší setrvačné síly na pružinu. Nevýhodou je komplikovanější konstrukce hlavy válců.

 

OHC ventilový rozvod OHC rozvod s hydraulickým zdvihátkem OHC rozvod - animace

DOHC – Double Over Head Camshaft

Používá se většinou u čtyř a pěti-ventilového uspořádání, kde jedna vačková hřídel ovládá dva (či tři) sací ventily a druhá dva výfukové. Konstrukčně jde o modifikaci rozvodů OHC.

DOHC ventilvý rozvod DOHC - animace

Desmodromický rozvod

Doposud popsané rozvody mají zpětný pohyb ventilu zaručen pružinou. U vysokootáčkových motorů  některých motocyklů  nebo závodních vozů nastávají problémy s tím, že pružina nestíhá ventil vracet.  Dále bývají problémy s životností mechanismu. Možným řešením je pneumatické ovládání ventilů nebo právě desmodromický rozvod, u kterého jedna vačka ventil otevírá a druhá zavírá. Tento rozvod je doménou motocyklů Ducati.

Desmodromický rozvod Desmodromický rozvod - jeden ventil Desmodromický rozvod - nákres

Zdroj: Heinz Heisler – Vehicle and  Engine Technology
archiv
animace upraveny ze samarins.com
 

gototop