Čtyřdobý spalovací motor – základní princip Tisk Email
Úterý, 30 Září 2008 15:57

Čtyřdobý spalovací motorstové spalovací motory přeměňují chemickou energii paliva na mechanickou práci. Ve válci takovéhoto motoru se spaluje směs paliva a vzduchu vhodného poměru (tzv. stechiometrický poměr), aby po zapálení rychle a podle možnosti beze zbytku shořela. Vlivem takto uvolněné tepelné energie prudce stoupne tlak a objem plynů ve válci motoru a vzniklý tlak plynů tlačí na píst.

Podle způsobu zapálení směsi dělíme motory na zážehové a vznětové. U zážehových motorů se zápalná směs zapaluje elektrickou jiskrou vytvořenou mezi kontakty zapalovací svíčky. Nutná podmínka je, aby teplota ve válci po stlačení směsi byla nižší než teplota samozápalu. Tohoto způsobu zapalování se používá u benzinových či plynových motorů. Zážehový čtyřtaktní motor byl vynalezen německým konstruktérem Nicolausem Ottou roku 1876.

princip

Princip vznětových motorů je v tom, že se zápalná směs vzněcuje vlivem teploty vzniklé stlačením náplně ve válci, která je vyšší než teplota samozápalu paliva. Za uvedení tohoto principu v činnost vděčíme Rudolfu Dieslovi, který jej zkonstruoval roku 1897. Vznětové motory mohou mít i kombinovaný způsob zapálení směsi, kdy se nejprve zapálí malé množství směsi umělým zdrojem a dále se směs vzněcuje sama.

Pístové motory můžeme rozdělovat i podle druhu použitého paliva na benzínové, naftové a plynové. Benzínové se používají jako pohonné jednotky pro osobní automobily a jiná menší silniční vozidla, některé lehčí pracovní stroje nebo pro pohon různých pomocných zařízení.

Naftové motory najdeme v nákladních automobilech, traktorech, zemědělských strojích a v dnešní době čím dál častěji v automobilech osobních.

Plynové spalují nejčastěji jako palivo propan-butan, zemní plyn nebo vodík. Snahou jejich použití je alternativa k motorům benzínovým a naftovým.

Čtyřdobý spalovací motor je pístový motor, jehož pracovní cyklus se odehrává během čtyř pohybů pístu, tedy sání, komprese, expanze a výfuk.

Čtyřdobý spalovací motor-sání

1. Sání – Během této doby se píst pohybuje k dolní úvrati a přes otevřený sací ventil nasává směs paliva a vzduchu. Výfukový ventil je zavřený.

Čtyřdobý spalovací motor-komprese

2. Komprese – Píst se pohybuje směrem do horní úvrati. Oba ventily jsou zavřené. Objem nasávané směsi se zmenšuje, roste teplota a tlak. U zážehových motorů je směs těsně před horní úvratí zapálena jiskrou. Směs u vznětového motoru se zapálí působením teploty a tlaku (pokud není použito pomocné zapálení).

Čtyřdobý spalovací motor-expanze

3. Expanze (pracovní doba) – Oba ventily jsou stále zavřené. Zapálená směs hoří a vlivem toho se v pracovním prostoru prudce zvýší teplota a tlak. Píst je tlačen ke spodní úvrati a koná práci.

Čtyřdobý spalovací motor-výfuk

4. Výfuk – Píst se pohybuje do horní úvratě. Spaliny jsou z pracovního prostoru vytlačovány skrz otevřený výfukový ventil do výfukového potrubí. Sací ventil je zavřený.

 

 

Použité zdroje:
www.wikipedia.cz
archiv

 

 

 

 

 

gototop